Premaz za kamen Tenax

Tekoči vosek CERA FLUIDA

TEKOČI VOSEK

Opis:
Tekoči vosek za marmor, kamen in granit. Enostaven za uporabo, zelo učinkovit. Zagotavlja visoki sijaj. Poliranim površinam daje visok sijaj. Obstojen proti svetlobi, vodoodporen, ne porumeni, nevnetljiv in odporen na kislino.

Tehnični podatki:

Sestava: Izbrani voski, klorirana topila in posebne dodatne snovi.

Specifična teža: 1,35 ± 0,05.

Barvni odtenki: brezbarven.

Varnostni podatki: Glej priponko z varnostnimi podatki.

Obdelava:

Nanašamo ga lahko na vogale, robove, še posebej pa na velike površine z uporabo blazinice, ki mora biti vlažna, kar omogoča boljši nanos. Pustimo sušiti 5 – 10 minut, nato površino poliramo z  bombažno ali volneno tkanino ali s pripravo za poliranje iz klobučevine. Če želimo doseči, da se bodo svetile tudi velike površine, moramo vosek v tankih slojih nanesti s čopičem ali razpršilcem.

Opozorila:

Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod +5°C.

Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na 20°C.

   

Nevarno

Izdelek: CERA FLUIDA TENAX

Stavki za nevarnost:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P331 NE izzvati bruhanja.

P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu s predpisi.

Tehnični podatki in  nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate


 Pošljite povpraševanje!