Premaz za kamen Tenax

Premaz za kamen Tenax AGER

POUDARI BARVE, MOKRI EFEKT, OLJE IN VODOODBOJEN 

Opis:

Uporablja se za doseganje starinskega učinka na vseh marmorjih, travertinu, kamnih, granitih in anglomeratih v notranjih in zunanjih prostorih (doseganje mokrega efekta). Priporoča se ga za uporabo na žganih, grobih ali peskanih površinah, da se doseže mokri efekt. Primeren je tudi za zaščito površino proti vpijanju olja in vode. Ne porumeni, če je izpostavljen soncu. Učinek mokrega efekta je stalen.

Tehnični podatki:

Gostota: pri 25 °C gr/ml: 0,93

Stanje: tekoče

Barva: prozorna

Pomembno:

Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem delu površine.

Količina porabe:

Zelo je odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje za nanos na 20-30 m2. Vendar je poraba odvisna od poroznosti kamna. 

Navodila za uporabo:

Premazi se nanaša enakomerno na suho in čisto površino. Prisotnost prahu, vode ali umazanije lahko vpliva na končen rezultat na površini- različna vpojnost.

Premaz se nanaša z gobo ali krpo. Uporabite ustrezno količino premaza glede na vpojnost materiala. Nato očistite material s čisto krpo. Prevelika količina AGER premaza povzroči nastanek filma na površini, ki ga je potrebno odstraniti takoj.

Če se Ager nanaša na talne površine, so le te pohodne čez 24 ur. Po uporabi dozo trdno zapreti. 

Življenjska doba:

Vsaj 2 leti pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.

 

    

       

Nevarno

Izdelek: CERA FLUIDA TENAX

Stavki za nevarnost:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P331 NE izzvati bruhanja.

P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu s predpisi.

 

Tehnični podatki in  nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate

 

Varnostna navodila:

Preberite varnostna navodila pred uporabo premaza.

Pošljite povpraševanje!

 

 

 

Več iz te kategorije: Tekoči vosek CERA FLUIDA »